S-tog på Kystbanen: Er Hecht blind for konsekvenserne?

De nuværende Kystbane-tog er ganske nye og støjsvage, og så er de behagelige at sidde i og kører hurtigt. Også de tekniske servicefunktioner er omsider ved at virke optimalt igen. Derfor er der god grund til at beholde denne type Kystbane-tog, der ejes af DSB.

Foto: THOMAS OLSEN

Kollektiv trafik

Af Henrik Møller, S-politisk ordfører ogKlaus Robert Svendsen, S-medlem, cand. scient. adm.begge Helsingør

Vi måtte knibe os selv i armen forleden dag, da vi læste om transportminister Hans Christian Schmidts (V) påfund om at omlægge Kystbanen til S-tog. Det vil koste de danske skatteydere 1,8 mia. kr. alene i anlægsudgifter. Hertil skal lægges enorme udgifter til et nyt signalsystem og køb af dyre nye S-tog. En opvisning i unødvendige udgifter. Læg hertil de kæmpe gener ved flerårlige anlægsarbejder på hele strækningen med nye trængsler for passagererne, forsinkelser og aflysninger til følge! Var det en practical joke eller alvor? Desværre vist ment som det sidste!

Transportministerens partifælle, borgmester Johannes Hecht-Nielsen (V) i Helsingør, har grebet forslaget med kys-hånd og meldt ud, at "alt.! hvad der kan afhjælpe problemerne på Kystbanen er velkomment". Det vækker mildest talt forundring, fordi indholdet i borgmesterens udsagn er ikke gennemtænkt og fremstår som en blanding af naivitet og manglende kendskab til togtrafik og tyder snarere som et ønske om at komme sin partifælle Hans Christian Schmidt til undsætning. Historien minder unægtelig lidt om, da borgmesteren for nylig, uden egentligt argumentation, i hast for at høste lidt profil, bød sig til med et "ja" til regeringens plan om deponering af atomaffald i Helsingør Kommune. Planen ser heldigvis ud til at være gået i sin mor igen i Miljøministeriet v. Karen Ellemann (V).

S-tog er mere trange med plads, har langt mindre komfort, sidde- og bagagerum og har decideret dårlige forhold for at læse, skrive, arbejde og slappe af. S-tog har ingen toiletter, de kører langsomt og ofte i ryk, de stopper typisk ved alle stationer, de indebærer støjgener i kupeerne for de rejsende, de har ingen behagelig stille-kupe at hvile ud i. Ja, fortsæt selv listen. Selv formanden for Folketingets Trafikudvalg, Flemming Damgaard Larsen (V), melder fra over for S-tog til Roskilde og beder i stedet for om "rigtige tog". Med disse kendetegn vil en S-tog bane skræmme endnu flere passagerer væk end DSBFirst allerede har sørget for.

Den kommende udfordring består i at lave en ny organisation for Kystbanen og sørge for, at togforbindelsen henover sundet fungerer effektivt og kan skabe endnu bedre rammebetingelser for integrationen i Øresundsregionen, end det er tilfældet i dag.

Det må nok erkendes, at der skal findes en ny operatør til afløsning af DSBFirst, hvis dage formentlig er talte, fordi dets tillid er smuldret væk. Sørgeligt men sandt, fordi selskabet er konkurstruet med en gæld på over 500 mio. kr. Men DSBFirst har ikke opfyldt sine kontraktkrav og svigtet en række af de aftalte driftsløsninger med Trafikstyrelsen siden begyndelsen af miseren i 2009. Og jo, regeringen har virkelig grund til selvransagelse af den førte udliciteringspolitik i 2001-2011.

Men lad os nu tænke fremadrettet og konstruktivt. Aflys licitations-mareridtet og giv Kystbanen tilbage til moderselskabet DSB, der inden banens udlicitering i 2009 kørte den med succes og økonomisk overskud. Kystbane-strækningen bør fortsat være mellem Helsingør-Kastrup Lufthavn, som er en sammenhængende linje og ikke mindst vigtig for passagererne til og fra den internationale lufthavn.

Det må nu erkendes med erfaring fra driftsstarten i 2009, at strukturforskelle mellem Kystbanen og tog-føringen i Skåne er for store til, de kan håndteres:

· I Skåne har Øresunds-togene flere forskellige destinationer og ikke mindst meget længere strækninger sammenlignet med Kystbanens beskedne længde af ca. 50 km.

· Kystbanen har langt flere afgange i køreplanen på grund af langt flere passagerer end i Skånes relative lavt befolkede opland

· På grund af de langt færre afgange pr. time i Skåne udløses en mindre forsinkelse her på et par minutter ofte hurtigt mere end ½ times forsinkelse på Kystbanen, forsinkelserne hober sig op, fordi banen er gennemkørende til Helsingør

· Kystbanen har intet tog alternativ – i bedste fald busser og taxa!

· I Skåne køres der med supplerende lokalbaner til Øresunds-togene. F.eks. mellem Malmø-Helsingborg er der en sideløbende lokalbane som alternativ for passagererne

· Malmø Station er en flaskehals, der fortsat medfører betydelige forsinkelser og aflysninger på den danske side.

Disse problemer har primært ramt Kystbanen. Derfor ser vi det som en uundgåelig og helt nødvendig løsning, at passagererne fremover foretager et hurtigt tog-skifte i Kastrup Lufthavn, hvor alle passagerer der er med fly alligevel stiger af og på. De videre rejsende må således ulejliges over i et nært holdende og tidsmæssigt helt korrekt koordineret "datter" Øresundstog. Disse tog vil middelbart efter passagerernes omstigning fortsætte over Øresundsbroen og videre ind til de forskellige destinationer i det Skånske opland. På denne måde sikres passagererne begge veje de bedste vilkår for igen at få en effektivt kørende Kystbane. Samtidig sikres en stabil Øresundsforbindelse og denne gang på begge sider af Øresund.