S og SF er ude efter din pensionsopsparing.

Af Niels Westy Munch-Holbek, kandidat for Liberal Alliance, Benediktevej 18C, Fredensborg:

I et notat fra S og SF – 'Ny vækst gennem mobilisering af pensionssektoren' – kan man læse, at de vil have pensionskasserne til at foretage målrettede investeringer indenfor bestemte sektorer, for at skabe 'luft i de offentlige budgetter'.

Oversat til jævnt dansk betyder det, at Villy og Helle vil bestemme hvad dine pensionsopsparinger skal investeres i. Man ønsker altså at bruge vores pensionsmidler til at gøre verdens største offentlig sektor endnu større.

Muligvis til glæde for S og SF, hvis økonomiske forestillinger synes som taget ud af en 70erne, hvor socialdemokratiske ødelagde dansk økonomi. Men det vil være til skade for alle, som sparer op til deres egen alderdom.

Blandt de ting, investeringsoraklerne Helle og Villy ønsker at dine pensionsmidler skal investeres i, er en ide om, at de via den statsejede vækstfond kanaliseres over i bankerne, hvorefter 75 procent af tabsrisikoen bæres af enten staten eller pensionsmidlerne.

Det medfører reelt, at vi derefter kan vælge mellem om vi vil betale tabene via højere skatter eller via mindre pension.

Så pas på, hvis Helle og Villy kommer til fadet den 15. september. De vil have fingre i din opsparing.