S er bekymrede for Storstrømsbroens skæbne

Nye revner i Storstrømsbroen vækker bekymring hos S, der dog afventer Banedanmarks dom over broens skæbne.