S: Afskaffelse af efterløn skal trykke løn

Socialdemokraterne tror, at løntryk er regeringens motiv til at fjerne efterlønnen. Venstre afviser bestemt.