Ryetbo Plejehjem – lever stadig op til betegnelsen “Danmarks grimmeste”

Som svar på hr. Børge Larsens indlæg må jeg korrigere hr. Larsens påstand om, at "jeg har været på mærkerne lige siden plejehjemmet kom på tegnebordet".

Dette er ukorrekt, idet jeg først flyttede til Bavnehøj Park i maj 2007. Dengang var byggeriet af plejehjemsudvidelsen endnu ikke startet, og først efterfølgende har jeg fået kendskab til de indsigelser der tidligere forgæves blev gjort af en nabogruppe over for Lokalplanforslag og Tillæg til Kommuneplan, og til de mange protester, nyttesløse høringer og henholdende svar fra bygherrens repræsentant (ref. Fr. Wagners indlæg d. 8. april).

Dernæst skal jeg fremføre, at det er mig ubekendt, hvornår overbygningen på det gamle plejehjem blev udført. Den var der, da jeg flyttede ind. Men pæn synes jeg bestemt ikke man kan kalde den, selvom den er knapt så dominerende, som den nu igangværende udvidelse.

Hr. Larsen argumenterer, at den nye udvidelse "passer nøjagtigt" med den gamle overbygning, men denne udgør trods alt heldigvis kun ca. en tredjedel af facaden.

Kunne man så ikke med ligeså stor (eller større) logik og konsekvens have argumenteret, at den nu igangværende udvidelse skulle "passe nøjagtigt" til størstedelen, som altså udgør totredjedel af facaden på det oprindelige plejehjem.

Således ville vi have fået nogle flere hvide og lyse flader at kigge på, og helhedsindtrykket ville have været mere harmonisk – selv set med en ikke-matematikers øjne.

Jeg deler hr. Larsens glæde over, at vi nu får nogle flere og tiltrængte plejehjemspladser, og jeg håber, at færdiggørelse af beplantning og stensætning vil hjælpe til med at forskønne det færdige resultat. På et nabomøde d. 16. august sidste år blev det aftalt, at Ryetbo skulle undersøge muligheden for at plante enkelte høje træer langs facaden – i hvert fald mod Engstedet, hvor der kun er én stor, sort og grim facade brudt af noget "dybde- og transferensvirkende" espalier rundt om vinduerne. Denne facade "passer ikke nøjagtigt" med noget som helst, og det ville interessere mig at kende resultatet af undersøgelsen.

En række høje og stedsegrønne træer rundt om bebyggelsen ville være til glæde for alle – ikke mindst for de fremtidige beboere, og de ville hjælpe til med at skjule det, der efter min mening – forskellen i smag og behag taget i ed – stadig lever op til betegnelsen "Danmarks grimmeste Plejehjem".