Burger King – hvilken rolle spiller embedsmændene?

Først og fremmest tak til Ballerup Bladet for sober dækning af borgermødet om Burger King. Vi var ikke så mange til borgermødet som forventet, men de mange høringssvar siger noget om, at denne sag ligger mange Ballerupborgere dybt på sinde. Måske man ikke mente, at det gjorde en forskel at dukke op.