Ruderstal tester borgernes tilfredshed 3000 borgere inviteres til tilfredsheds-undersøgelse via e-boks

Over de næste par uger vil 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i Rudersdal Kommune modtage en invitation via e-boks til at deltage i en omfattende borgertilfredsundersøgelse, som Rudersdal Kommune gennemfører for tredje gang.

Borgerundersøgelsen 2017 er en gentagelse af lignende undersøgelser i Rudersdal Kommune gennemført i henholdsvis 2009 og 2013. Formålet er at få et indtryk af, hvordan borgerne vurderer forskellige aspekter af kommunens serviceydelser, og hvor tilfredse de er med at være borgere i Rudersdal Kommune.

Der er tale om en bredere og mere generel undersøgelse end de brugerundersøgelser Rudersdal Kommune løbende gennemfører, målrettet fx daginstitutioner, folkeskoler, ældrepleje eller kulturtilbud.

"Undersøgelsen er et vigtigt pejlemærke for os. Her kan vi både se på udviklingen i borgertilfredsheden over de seneste otte år, og samtidig får vi indsigt i den generelle tilfredshed blandt borgerne i kommunen her i 2017," siger borgmester Jens Ive i en pressemeddelelse.

Opfordring til deltagelse

Borgere, der er fritaget for at modtage digital post, modtager i stedet invitationen til at deltage i undersøgelsen i deres fysiske postkasse. Her er ligeledes tale om et tilfældigt udvalg af borgere.

"Vi opfordrer til, at de borgere, som modtager invitationen til at deltage i undersøgelsen, også deltager i den. Jo flere, der deltager, jo bedre og mere præcist indblik får vi også i borgenes syn på Rudersdal Kommune," slutter Jens Ive.

Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres på www.rudersdal.dk 5. juni 2017.