Rudersdal sætter skatten op

Udligningsreformen koster Rudersdal 180 millioner ekstra over de næste fire år. Det tvinger kommunen til at hæve skatten. Det er billigst at hæve grundskylden

Foto: Steen Trolle

Fem år i træk har Rudersdal Kommune sænket skatten hvert år. Men nu er det slut. Der skal findes i alt 180 millioner kroner på budgettet for de næste fire år, og det tvinger kommunen til at hæve skatten.

Det oplyser borgmester Erik Fabrin (V), som lægger op til, at stigningen skal ske på grundskylden, der skal hæves med op mod 1,73 promille. Pengene skal dække de øgede udgifter, som Rudersdal Kommune er blevet påført med reformen af udligningsordningen, der flytter penge fra rige til fattige kommune.

?Udligningsreformen tilfører budgettet en ubalance på 50 millioner kroner om året. Vi får så en rabat på 20 millioner det første år, og derfor bliver det samlede beløb 180 millioner kroner over fire år, som skal findes. Vi kan enten vælge at spare eller at hæve skatten, og hvis vi hæver skatten, så er det med en direkte hilsen fra S-SF-R-regeringen og Enhedslisten, som står bag forliget om udligningsreformen, hvor det var en klar målsætning at de velstillede borgere skulle betale mere til udkantsdanmark,? siger Erik Fabrin.

Kommunalbestyrelsen har gennemført flere store sparerunder de seneste år, og borgmesteren anser det ikke for realistisk, at de mange millioner kan findes ved at skære yderligere i den kommunale service eller at udskyde anlægsarbejder.

"Vi har en målsætning om at være Danmarks bedste bokommune. Det forudsætter at borgerne kan regne med, at der er ordentlige rammer omkring børnepasning, skoler, ældrepleje mv. Det er der naturligvis en omkostning ved, og derfor mener jeg ikke, at vi kan levere borgerne den service, som de forventer, hvis vi sparer yderligere. Jeg har i hvert ikke nogle oplagte ønsker eller bud på, hvor det kan gøres," siger Erik Fabrin.

Kommunalbestyrelsen kan så vælge enten at hæve personskatten eller grundskylden. Men en stigning i personskatten udløser den såkaldte overudligning, som betyder, at en del af skatten skal afleveres videre til andre kommuner. Det er ikke tilfældet med grundskylden, og derfor kan en grundskyldsstigning bedst svare sig:

"Hvis vi skal hente 50 millioner kroner over personskatten, skal vi opkræve 75 millioner kroner på grund af overudligning. Det vil kræve en skattestigning på 0,5 procent til 23,2 procent. Derfor er det billigst for alle at lade grundskylden stige. Hvor billig den løsning er for den enkelte borger, afhænger af personlig indkomst og grundværdi," siger Erik Fabrin.

Trods skattestigningen vil Rudersdal fortsat være blandt de billigste skattekommuner i landet, og Erik Fabrin vil ikke udelukke, at det vil lykkes at finde besparelser eller effektiviseringer, så grundskyldsstigningen bliver mindre end 1,73 promille.

"Pengene skal findes, men Kommunalbestyrelsen vil nu arbejde på at finde den rigtige dosering frem mod vedtagelsen af budgettet i oktober. Hvis vi kan finde en løsning, så vi ikke behøver at hæve skatten så meget, så gør vi det," siger borgmesteren, der regner med en bred politisk aftale om budgettet.

Der er førstebehandling af budgettet i kommunalbestyrelsen på onsdag den 29. august. Mødet, der har form af et borgermøde om budgettet, starter kl. 19 i rådssalen på rådhuset i Holte.