Rudersdal Kommune har søgt penge til at oplyse bedre om muligheden for repatriering

Kommunens ansatte skal vide mere om muligheden for repatriering

Foto: Thomas Schiermacher

Rudersdal Kommune har søgt om penge til at sende flygtninge tilbage til deres hjemland.

Pengene til repatriering kommer fra en pulje under Styrelsen for International Rekruttering og Integration og de skal hjælpe flygtninge med at vende tilbage til deres hjemlande – hvis de vil.

Den kommunale indsats med hjemsendelse af flygtninge skal hjælpe flygtninge ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, med at få den bedst mulige rådgivning til at træffe beslutningen om at vende tilbage.

Rudersdal Kommunes ansøgning om støtte til projekt "Repatriering – alle skal kende til muligheden" er imødekommet og projektet er en informationskampagne, der igennem uddannelse og workshops skal øge kendskabet til repatrieringsmulighederne for sagsbehandlere og andre fagpersoner i Rudersdal Kommune, samt frivillige i Rudersdal Kommune. Meningen er så, at disse grupper bedre kan vejlede borgere, der er i målgruppen og kunne være interesserede i repatriering. både frivillige, borgere og medarbejdere, der beskæftiger sig med flygtninge.

Området med repatriering er meget kompliceret og forudsætninger og regler ændrer sig, fortæller Martha Ahlmann.

"Det er meget kompliceret område og reglerne ændrer sig efter hvilke lande, det er muligt at repatriere til. Både frivillige og flygtninge spørger indimellem til mulighederne, og vi vil gerne være bedre til at give råd og vejledning om regler og vilkår," siger Martha Ahlmann, der er chef for Beskæftigelse i Rudersdal Kommune.

"Det bliver nøglepersoner i forvaltningen, der skal på efteruddannelse og det er kurser for medarbejdere og workshops for både frivillige, borgere og medarbejdere, der beskæftiger sig med flygtninge," siger hun.

Forvaltningen har indsendt en ansøgning om i alt 60.167 kr. til lønudgifter, kursus og trykning af materiale og pengene er bevilliget.