Rudersdal får færre valgsteder

Flerrtal i Økonomiudvalgte har besluttet at nedlægge seks valgsteder. Konservative er imod

Foto: Steen Trolle

Når rudersdalborgerne næste gang skal stemme til folketings- eller kommunalvalg, så skal en del vælgere køre længere for at sætte krydset. Der er i dag 14 valgsteder i Rudersdal Kommune, men et stort flertal i Økonomiudvalget har besluttet at reducere antallet af valgsteder til otte. Kun de konservative er imod reduktionen, som sandsynligvis går ud over valgstederne i Skodsborg, Skovly, Dronninggård, Høsterkøb og Bistrup.

"Det handler ikke om at nedlægge eller spare penge. Det er nogle helt objektive grunde til at vi kigger på en ny organisering af valget. Det drejer sig om kommunesammenlægningen, om lukningen af Kajerødskolen samt det faktum, at valgstedet i Skodsborg var ude af drift ved sidste valg, hvilket ikke gav anledning til problemer. Samtidig gør it-udviklingen det også muligt at organisere valget anderledes end tidligere," siger borgmester Erik Fabrin.

I følge borgmesteren viser erfaringerne, at det er optimalt med 4-6000 vælgere pr. afstemningssted. Det svarer til otte afstemningssteder i Rudersdal.

"Men om det ender med otte, ni eller syv, det er ikke afgjort endnu," siger Fabrin, som med erfaringerne fra sidste valg, hvor Skodsborg var lukket på grund af lukning, ikke tror, at færre valgsteder vil få færre til at stemme.

"Der var ingen klager, problemer eller afsmitning på stemmeprocenten ved sidste valg," siger han.

Den konservative gruppeformand Birgitte Schjerning Povlsen synes til gengæld det er synd for folkestyret, at der bliver færre afstemningssteder.

"En valgdag er en festdag! Det skal kunne ses i gadebilledet, vores børn må godt fornemme dagens vigtighed, og det skal være let at stemme. Vi behøver ikke at sætte os ind i bilen, men kan gå ned og stemme sammen med de andre i lokalmiljøet. Det gør valgdagen til en samlende begivenhed, som vi bør værne om," skrev Birgitte Schjerning Povlsen i et læserbrev i sidste nummer af Rudersdal Avis.

Det koster ca. 1,75 millione kroner at afvikle et valg i Rudersdal. Der er ca. 40.000 stemmeberettigede borgere i kommunen.