Roskildes fjernvarme holder prisen – drikkevand bliver billigere

Fjernvarmen holder uændrede priser i 2018, fremgår det af en oversigt, som forsyningsselskabet FORS har fremsendt til Roskilde Byråd. Samtidig falder priserne for drikkevandet, mens kloakerne bliver lidt dyrere.

Alt i alt betyder det, at en almindelig husstand i Roskilde kommune får mindre udgifter til de tre vigtige poster, viser en beregning.

For drikkevandet nedsættes taksterne med 7,6 procent næste år. En kubikmeter skal nu koste 15,37 kr. og dertil kommer moms, statsafgift, drikkevandsbidrag og en afgift på 200 kroner for hver måler.

For spildevand stiger prisen fra 3.800 kr. til 3.914 for 100 kubikmeter.

Hos fjernvarmen bliver prisen for 18,1 MWH uændret 12.899.

For en gennemsnitlig husstand skulle det i 2018 samlet betyde en samlet udgift på 19.094 – hvilket er 73 kroner mindre sammenlignet med året før.