Kunne pengene være brugt mere fornuftigt?

Jeg har som 62-årig med posten fra Ballerup Kommune netop modtaget valgmateriale og stemmeseddel til valget til Seniorrådet i Ballerup Kommune.

Tommy W. Nielsen, Hedeparken 141, 3.tv., Ballerup

Kun personer over 60 år kan deltage, så det er et førstegangsvalg for mit vedkommende.

Jeg studser over flere ting omkring dette. Der skal vælges i alt syv medlemmer plus suppleanter (intet antal angivet…). I alt otte kandidater stiller op. Det vil sige, alle de opstillede bliver valgt.

Så man har altså dels brugt formodentlig rigtig mange penge på trykningen af selve valgmaterialet (som består af en flot otte sider lang farvebrochure og et infobrev) og ikke mindst embedsmændenes forudgående udformning og planlægning heraf.

Man har dels brugt rigtig mange penge på forsendelsen heraf via Postnord til alle borgerne. Dels er der også vedlagt en svarkuvert til returnering af stemmesedlen (hvor Ballerup Kommune selvfølgelig også betaler portoen). Men uanset om eller hvad man stemmer, så bliver alle de opstillede valgt… med højst én suppleant.

Jeg spørger så mig selv og ikke mindst Ballerup Kommune, om ikke alle disse mange penge (millioner?), der er blevet brugt på en afstemning, hvor resultatet stort set er givet på forhånd, kunne være brugt i en bedre sags tjeneste eller mere fornuftigt. For eksempel til forbedring af netop de ældres forhold eller andre områder, hvor der gennem årene er blevet skåret i budgetterne?

Alle de otte opstillede er jo alligevel i et eller andet omfang sikre på valg.

For at gøre det hele lidt mere absurd har man så i det medfølgende brev til vælgerne anført en forkert frist for returnering af stemmesedlen. Valget slutter nemlig officielt den 22.11.2017, men man har i brevet angivet fristen for returnering af stemmesedlen til den 27.11.2017.

Man må jo så i det mindste håbe på, at Ballerup Kommune nu er opmærksomme på at forlænge afstemningsfristen til den 27.11.2017.

Man skulle synes, at Ballerup Kommune i lyset af de senere års mange besparelser i det offentlige, generelt burde være meget mere opmærksomme på denne form for uhensigtsmæssige kommunal håndtering af borgernes skattekroner.