Roskilde Bank er Danmarks 10. bedste arbejdsplads

Tilfredse medarbejdere kårer Roskilde Bank til en Danmarks bedste arbejdspladser.

RART

I dag offentliggør Berlingske Nyhedsmagasin en liste over Danmarks Bedste Arbejdspladser.

Listen er baseret på medarbejdertilfredshedsundersøgelser i mere end 100 virksomheder.

Af listen fremgår det at Roskilde Bank er kåret til Danmarks 10. bedste arbejdsplads.

Hele 87,6 pct. af Roskilde Banks 550 medarbejdere deltog i undersøgelsen. Medarbejderne har svaret på en spørgeskemaundersøgelse om troværdighed, respekt, retfærdighed, stolthed og fællesskab i forhold til arbejdspladsen. Og deres vurdering betyder at Roskilde Bank nu kan kåres til en af Danmarks bedste arbejdspladser.

"Vi er stolte over kåringen og meget glade for at vi har så tilfredse medarbejdere i Roskilde Bank. Vi gennemfører løbende trivselsundersøgelser i banken, og de viser at medarbejderne har det godt i banken. Derfor havde vi en forventning om at få et pænt resultat og en pæn placering. Men at medarbejderne ligefrem vurderer Roskilde Bank til en af Danmarks bedste arbejdspladser, er mere end vi turde håbe på," fortæller en glad filialdirektør Klaus Bo Rasmussen.

"Vi har lige afsluttet en kundeundersøgelse der viser at vores kunder er meget tilfredse. Jeg er sikker på at det har en afsmittende effekt på medarbejderne og banken at kunderne er glade for vores rådgivning. Det afspejler sig i medarbejdernes motivation og arbejdsglæde at vi betjener tilfredse kunder. Samtidig viser det med al tydelighed at den strategi vi har valgt i Roskilde Bank om vækst, medarbejdertrivsel og kundetilfredshed er vejen frem," slutter filialdirektør Klaus Bo Rasmussen.

Konkurrencen er arrangeret af konsulent- og analysefirmaet Great Place to Work Institute i samarbejde med Børsens Nyhedsmagasin.

Med kåringen til en af Danmarks bedste arbejdspladser følger tilladelsen til at bruge Great Place to Works logo i markedsføringen af Roskilde Bank.