Røsnæs Børnehus må betale dyrt

Ulstrup
Områdeledelse giver ingen fordele, men kun ulemper for den lille institution på Røsnæs, vurderer leder af skolen, børnehaven og SFO'en Else Marie Jespersen.

Foto: Sonja Husted Rasmussen

– Den nedskæring går over stregen.

Det vurderer Else Marie Jespersen. Hun er leder af Skole og Børnehus og dermed af både skole, SFO og børnehave i Ulstrup på Røsnæs.

Børnehaven bliver hårdt ramt og må betale dyrt, hvis forslaget om områdeledelse inden for daginstitutionsområdet i Kalundborg Kommune bliver gennemført.

Det vil betyde, at der skal skæres 24,6 timer om ugen i personaletimer, og det svarer til 17 procent af hele personalenormeringen.

Børnehuset får ikke noget til gengæld i form af hjælp til administrativt arbejde. Det udfører Else Marie Jespersen allerede i dag sammen med en sekretær. Institutionen skal kun betale til den nye områdeledelse.

Institutionen kommer nemlig slet ikke med i den nye ordning. Den har allerede indført områdeledelse, selv om det hedder noget andet.

Røsnæs Skole og børnehus er en landsbyordning

I 2003 gav kommunen tilladelse til at indføre den såkaldte landsbyordning, der betød samdrift af skole, SFO og børnehave.

I den forbindelse blev der sparet nogle løntrin ved, at lederstillinger blev omlagt, Stillingen som leder af børnehaven blev omlagt til en assistentstilling, og det samme gjorde souschefstillingen. Skolens leder, Else Marie Jespersen, blev leder af såvel skole, som SFO og børnehave.

Samtidig blev der skåret en halv stilling fra SFO på grund af, hvad kommunen dengang betegnede som stordriftfordele:

– Så jeg synes, vi allerede har betalt for fælles ledelse, siger Else Marie Jespersen. Det var alt i alt en pæn besparelse for et så lille sted med 22 børnehavebørn og knap 50 SFO-børn, synes hun.

Else Marie Jespersen mener, det er helt i orden, at alle bærer deres del af byrden, når der skal spares, men hun synes ærlig talt, at Røsnæs Børnehus allerede har båret sin del.

Børnehaven betragtes som en udvidet SFO

Ydermere får børnehuset ikke del i mere end halvdelen af den pulje, der bliver tildelt de små institutioner. I følge forslaget får de små institutioner tildelt 20 timer ekstra, men Røsnæs Børnehus får kun 10 timer.

Det skyldes, at kommunen nu betragter børnehaven som en udvidet SFO:

– Det vil nok overraske forældrene, der altid har betalt børnehavetakst, bedømmer Else Marie Jespersen.

Hun udtrykker det diplomatisk sådan, at »det forslag vist er udarbejdet af folk, der ikke har indsigt i lokale forhold«.

Konsekvensen vil være en voldsom nedskæring, et reduceret tilbud, som forældrene ikke kan være tjent med, mener Else Marie Jespersen.

Det vil efter hendes mening være umuligt at opfylde de lovmæssige krav om for eksempel udarbejdelse af læreplaner og børnemiljøvurderinger, og der vil blive skåret drastisk ned i børnehavens aktiviteter.

sh@nordvest.dk