Røde tal for Renovaro Biosciences Denmark ApS i nyt regnskab

<p>Der er netop registreret et nyt regnskab fra virksomheden Renovaro Biosciences Denmark ApS. Tallene viser et underskud på 2.163.139 kroner før skat.</p>