Rivegilde om Rute 21

Odsherred
Borgerne i Odsherred er ikke enige om, hvordan Rute 21 skal se ud i fremtiden. Odden Sogns Beboerforening har netop sat en storstilet kampagne i gang for at få en motorvej til Vig. På Facebook er der oprettet en protestgruppe, som kæmper for det stik modsatte synspunkt.