Ringsti om Knardrup

I Stenløse kommer den grønne ringsti til at løbe igennem Ganløse og Knardrup

Foto: Michael Harsvik

STENLØSE: I Stenløse Kommune kommer den grønne ringsti til at løbe forbi bronzealderhøjene øst for Ganløse og forbi Knardrup Kloster.

Planen er at skabe en opholdelsesmulighed på vejen, for eksempel ved Galgebakken, hvor der er fin udsigt til de omkringliggende moser og til den tidligere Flyvestation Værløse, som bliver et nyt, stort friluftsområde.

For at komme videre til Veksø Mose skal stien krydse Frederikssundsvejen ved Snydebro, hvor HUR foreslår en sikret passage af vejen for mennesker og dyr.

Det er tanken, at den kulturhistorie, der knytter sig til de forskellige områder, skal formidles via plancher langs tien.

Planen for udvidelsen af de grønne kiler peger også på, at der ved Værebro Å nord for Frederikssundsvej, er behov for landskabspleje.

Det kan ske ved eventuelt at udsætte græssende dyr, der holder uønsket bevoksning nede og derfor er effektive til for eksempel at bekæmpe Bjørneklo.