Rigtigt at bump skaber andet kørselsmønster

Udvalgsformand Anders Borgen (K)

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hørsholm

Anne Regitze Frisenette, Bolbrovej 97, advarer i Ugebladet den 21. november, beboere på Hørsholm Alle mod at godtage etablering af vejbump som fartdæmpende foranstaltning, fordi de giver støj.

Først vil jeg sige, at kommunen ikke har planer om at etablere bump på Hørsholm Allé.

Generelt har vi gode erfaringer med bump. Vi har en del steder i kommunen gennemført trafiksaneringer med 40 km/t zoner og etablering af fartdæmpende foranstaltninger, heriblandt bump. I de områder, hvor der er gennemført trafiksaneringer, er hastigheden faldet markant til stor glæde for de fleste beboere og specielt for de bløde trafikanter – cyklister og fodgængere, heriblandt også mange børn.

På Bolbrovej var hastigheden før etablering af bump 52 km/t og efter etablering af bump 40-42 km/t. Jeg har stor forståelse for, at det kan være generende med støj fra op- og nedbremsninger i forbindelse med bump, når man bor tæt ved en større vej som Bolbrovej. Og det er rigtigt, at bump skaber et andet kørselsmønster end på lige strækninger.

Som jeg har skrevet før, som svar på et læserbrev fra Anne Regitze Frisenette, har vi ingen støjmålinger fra før og efter bumpene blev etableret på Bolbrovej, men der er andre steder i landet lavet forsøg med støj i forbindelse med etablering af bump og faktisk er det påvist af trafikeksperter, at en hastighedsreduktion reducerer støjniveauet, men at opfattelsen af støjen ændres, netop fordi der er disse op- og nedbremsninger.