Rettidig omhu

Poul Lindor Nielsen (A),

Borgmester, Roskilde, skriver:

I Økonomiudvalget og siden hen i Byrådet 2. april 2008 har vi truffet en beslutning om at vente med at gennemføre en række anlægsprojekter.

Med effektiv hjælp fra administrationen har vi fået fremlagt en række projekter, hvoraf vi har udvalgt 26, der kan udskydes til næste år. Vi er nødt til at udvise fornuft i disse tider.

Når jordsalget svigter, og Regeringen truer med sanktioner ved overskridelse af både drifts- og anlægsbudgetter, må vi finde udveje, der ikke rammer for hårdt. Det er naturligvis uhyre vanskeligt. Mit ønske er blot at træffe fornuftige afgørelser til hele kommunens bedste. Det mener jeg, vi har gjort nu.Det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke "glemmer" projekterne. De er ikke sparet væk, men udskudt til næste år.

Desuden er det vigtigt at huske, at vi beholder serviceniveauet på den løbende drift intakt. Vi renoverer stadig skolerne, så børn og unge kan gå i skoler med sundt indeklima.

Vi har tilført ekstra midler til ældreområdet, som nu er inde i en positiv udvikling. Vi skaber økonomisk balance på anlægsbudgettet. Så når vi gør regnskabet op, mener jeg stadig, at Roskilde er mulighedernes kommune.