Reparation af bro

Autoværnet på den østlige del af Skovdiget-broerne skal udskiftes

Fra den 20. august til senest den 17. september udskifter Vejdirektoratet autoværnet på den østlige af Skovdiget-broerne. Det er broerne, der fører Hillerødmotorvejen over Bagsværd Hovedgade og Farumbanen i Gladsaxe Kommune.

Der vil fortsat være to spor åbne i nordgående retning forbi arbejdsstedet. Tilkørselsrampe 6 (Bagsværd) og frakørselsrampe 7 (Skovbrynet) begge i nordlig retning vil blive opretholdt.

Hastighedsbegrænsningen forbi arbejdsstedet vil være på 50 km/t. Trafikanterne bør regne med, at der kan opstå forsinkelser i eftermiddagsmyldretiden ved passage af arbejdsområdet.

Vejdirektoratet tilstræber at gøre arbejdet hurtigt færdigt og beklager på forhånd de gener, der måtte opstå for trafikanterne.

Information om hvor der p.t. arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken i hele perioden kan ses på www.vejdirektoratet.dk.