Renovering på Kollerødvej snart slut

Arbejdet med fortov og cykelsti forventes at være afsluttet til skolestart – medio august

Foto: Michael Braunstein