Regionalbusser skal køre hver halve time

En lille revolution tegner sig på veje og lokalbaner. Regionsrådet er næsten enigt om en ny trafikplan.

Foto: Peter Andersen, Ole Brandt