Region vil forsøge at undgå sygehus-fyringer

100 stillinger mere ventes nedlagt i det sjællandske sygehusvæsen. Politikerne håber men garanterer ikke, at det kan ske uden fyringer. Arkivfoto
100 stillinger mere ventes nedlagt i det sjællandske sygehusvæsen. Politikerne håber men garanterer ikke, at det kan ske uden fyringer. Arkivfoto

Alle olitikere i Region Sjælland håber det, men ingen tør garantere, at en ny runde besparelser på sygehusene i Region Sjælland på 45 millioner kroner kan lade sig gøre uden afskedigelser.

Regionsrådets formand, Steen Bach Nielsen (S), siger, at han forventer, at nedlæggelsen af yderligere 100 stillinger kan ske ved naturlig afgang.

Og Venstres gruppeformand, Jens Stenbæk, erkender, at det bliver sværere og sværere at tro på, at alle stillinger kan findes uden at skride til deciderede fyringer.

– Jeg tror heller ikke, der bliver fyringsrunder, men vi kan ikke love det med de omstruktureringer, vi hele tiden er i gang med.

– Der er stadigvæk stor personale-omsætning, men det bliver sværere, fordi vi efter genopretningsplanen oplever, at vores personale bliver i jobbene. De tør ikke skifte, siger Jens Stenbæk.

Han lægger dog vægt på, at den besparelse, der skal findes på sygehusene, også i høj grad skal findes ved produktions-forbedringer.

– Vi skal stadigvæk producere mere for færre midler men ikke lige så meget som tidligere, siger han.

Styrke i kassen

Budget-aftalen mellem alle regionsrådets partier skal først og fremmest sikre, at regionen ikke løber tør for kontanter. I første omgang skal der lægges 50 millioner i kassen i 2011.

– Vi skal lande i en situation, hvor vi lægger penge ned i kassen i stedet for at tage penge op af kassen, så vi ved udgangen af denne valgperiode har en likviditet med styrke til at gennemføre sygehusplanen, siger Steen Bach Nielsen.

Dén øvelse har lige præcis været hovedkravet fra Venstre, De Konservative og Radikale i forhandlingerne om budgettet.

De har påpeget, at regionens kasse, som ved udgangen af 2009 rummede 2,1 milliarder kroner, foreløbig har måttet træde til med 440 millioner i år.

Overordnet virker det i det hele taget, som om S og SF i meget høj grad har imødekommet de borgerlige partier.

De borgerlige partier er også kommet igennem med, at mulighederne for mere konkurrence på indkøbssiden skal undersøges. Til gengæld ligger det også i forliget, at regionen hjemtager opgaver fra private laboratorier.

Mere til sundhedscentre

SF´s gruppeformand og formand for regionens sygehusudvalg, Flemming Stenild, er også tilfreds:

– Vi har fået et budgetforlig, som vinder rigtig meget økonomi ind ved hjælp af andet end fyringer.

– De nye, forholdsvis beskedne stillings-reduktioner skal i videst muligt omfang planlægges uden fyringer, og det tror jeg faktisk, vil være muligt, siger han.

SF er desuden kommet igennem med nye tiltag inden for energi-besparelser, udvikling af kosten på sygehusene som en del af behandlingen og ikke mindst fire millioner kroner ekstra til sundhedscentrene i Kalundborg og Nakskov, så de i højere grad end ellers tiltænkt sikres lægebetjening i ambulatorierne.