Region Syddanmark skal levere tolkehjælp til hele landet

Tolkecenter i Kolding skal hjælpe ved akutte patienter i lægevagt og på sygehuse over hele landet.

Det Fællesregionale Akuttolkecenter skal hjælpe med tolkning på akutmodtagelser, fødeafdelinger, børneafdelinger og andre afdelinger, der modtager akutte patienter.
Det Fællesregionale Akuttolkecenter skal hjælpe med tolkning på akutmodtagelser, fødeafdelinger, børneafdelinger og andre afdelinger, der modtager akutte patienter.

Patienter, der indlægges akut, og som ikke forstår dansk, kan fremover blive hjulpet af et nyt landsdækkende tolkecenter i Kolding.

Det er Region Syddanmark, der onsdag indvier et fællesregionalt tolkecenter, hvorfra tolke skal hjælpe akutte patienter i lægevagten og på sygehuse landet over.

– Det sker, at man får patienter ind, hvor sprogbarrieren gør, at man ikke kan finde ud af, hvad de fejler eller få kommunikeret, hvad patienten skal gøre.

– Det er ikke en holdbar situation, og derfor skal man også kunne stille en tolk til rådighed, selv om det er akutte patienter og med kort varsel, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Region Syddanmark etablerede for et år siden dets eget tolkecenter. Det er de erfaringer, regionen nu bygger videre på med det fællesregionale center.

– Vi kom ud for nogle uheldige omstændigheder med det firma, der havde vundet vores tolkeudbud.

– De var ikke i stand til at levere varen, og der var ikke andet end problemer og bøvl med den tolkning, der blev leveret.

– Det gjorde, at vi valgte at tage tolkeopgaven hjem og selv løse den. Det har vi haft rigtig god succes med, siger Stephanie Lose.

Det nationale tolkecenter drives med midler fra finansloven, og Region Syddanmark kommer ifølge regionsrådsformanden ikke til at tjene penge på opgaven.

Centeret skal levere 12.500 tolkninger årligt i første fase. Det ventes at stige til 20.000 tolkninger om året, når også de praktiserende læger fra 2021 kommer med i ordningen.

Tolkene rykker ikke fysisk ud, men varetager deres arbejde fra centeret i Kolding.

De sidder foran en telefon eller et videokamera, hvorfra de kan være mellemled mellem patient og læge.

Tolkene gennemgår en uddannelse, der er skræddersyet til formålet, og de skal bestå en sprogtest på dansk og tolkesproget

Sidste år blev der indført et gebyr på tolkning i sundhedssystemet.

Patienter, der har boet mere end tre år i Danmark uden at opnå tilstrækkelige danskkundskaber, opkræves et gebyr ved tolkning.

Der har været kritik af gebyret fra flere sider, og regeringens støttepartier har også slået på tromme for, at det afskaffes.