Regeringens lempelser øger flygtningepresset i Furesø Kommune

Af Hans Andersen, Fyrbakken 24, 3600 Frederikssund

Regeringens 31 lempelser af udlændingepolitikken og den forfærdelige krig i Syrien betyder, at Danmark står til at modtage 4 gange så mange flygtninge i 2015 som i 2011. 12.000 flygtninge skal

nu fordeles mellem kommunerne i Danmark. Furesø Kommune skal efter planen modtage 73 flygtninge i 2015. Det er over dobbelt så mange som i 2014, mens der fortsat er kommuner som København, som endnu engang ikke skal modtage nogen. Erfaringer viser desuden, at de 73 flygtninge kan forventes tredoblet efter familiesammenføringer.

Kommunernes økonomi kommer under et voldsomt pres. Staten bidrager til udgifterne de første 3 år, men derefter står kommunen tilbage med udgiften. Det er til fortsat skolegang og eksempelvis til kontanthjælp, da det er erfaringen at to tredjedele af flygtningene, desværre ikke kommer i arbejde eller uddannelse efter de 3 år.

Venstre ønsker en strammere udlændingepolitik, som bl.a. gør op med regeringens lempelser. Eksempelvis har en flygtningefamilie med 3 børn 10.000 kr. mere om måneden end under VK-regeringen. Dernæst synes jeg ikke, at det er fair, at vi i denne situation med så mange ekstra flygtninge på vej til Danmark, igen skal opleve, at kommuner som fx København ikke skal modtage nogen flygtninge overhovedet. Slutteligt skal vi styrke integrationsprogrammet, så indvandrerne i vores kommuner bliver aktive samfundsborgere. Vi skal ikke lade stå til, men i stedet sikre at Danmark er for dem, der kan og vil.

Med venlig hilsen

Hans Andersen (V), MF

Valgt i Nordsjælland

www.HansAndersen.dk