Refleksioner EFTER borgermødet – der skal tænkes nyt nu, kære politikere!

Lone Illum, Thorsvang 1, Hillerød

Jeg hedder Lone Illum, jeg er nabo til det komme de storcenter – jeg vil gerne dele lidt tanker med byens borgere og andre med interesse:Jeg var blandt MANGE deltagere på det veltilrettelagte borgermøde, der blev afholdt torsdag den 22.januar i Frederiksborgcentret om planerne for Hillerød Storcenter – et spækket program, med plads til synspunkter fra både bygherre, byrødder, kommunaldirektør, modstandere og tilhængere og ikke mindst over en times spørgetid til panelet for borgerne.

Da Ulrik Bebe fra Goldschmidt lavede sin fremlæggelse var jeg noget forundret over, hvordan han (lidt nedladende) jappede igennem sine slides, der fremstod en smule barnagtige med påstande ang. hele møllebrosagens udvikling siden starten af projektet. Mange steder var hans skriftlige præsentation krydret med udråbstegn og pegen fingre af projektets langtrukkenhed. Ikke at jeg ikke har forståelse for Goldschmidt's efterhånden opbrugte tålmodighed – men jeg tænker egentlig at i sager som disse hvor der købes jord af kommuner og laves planer inden endelige vedtagelser af lokalplaner, må være en del af en bygherres måde at arbejde på? Dvs. en smule risikobetonet for det tilfælde at en lokalplan IKKE kan vedtages, skal ændres etc.Tilbage i 2011 blev det første forslag pillet af bordet pga Natur og Miljøklagenævnets afgørelse: "Hillerød Kommunes rammelokalplan er ugyldig og planerne om opførelse megacentret kan ikke gennemføres."Derfor en ny strategi, nye mål for centeret og det har så ført frem til den lokalplan, der debateres i dag.

Et andet stort indtryk fra mødet var, da Flemming Thornæs, cand.arch. (byplan-arkitekt) fremsatte nogle konkrete beregningsmodeller for den trafikmæssige konsekvens af centerets planlagte beliggenhed. Iflg. VVM redegørelse øges trafikmængden (logisk) og de nærmere tal vil jeg ikke skrive i dette indlæg. Blot fremhæve, at Flemming Thornæs berettede om, at når han tastede adressen ind i en GPS var det meget tydeligt at især Selskovvej/Frejasvej kan forvente omtrent 50% MERE biltrafik, end den forventede stigning iflg. VVM-redegørelsen. Og den konsekvens er der ikke i nuværende planlægning taget højde for i kommunale budgetter – og vejens beskaffenhed kan slet ikke bære det øgede trafikspres. Det øvrige vejnet blev også beskrevet, og han gav mig klart et indtryk af, at beregningsmodel i den nuværende VVM-redegørelse slet ikke har sin berettigelse.Efter fremlæggelserne var det spørgetid. Det var en udfordring for ordstyrer chefredaktør Palle Høj, Frederiksborg Amts Avis, at få de mange spørgere til at fatte sig i korthed, så nogle spørgsmål kom aldrig frem. Men dem der kom frem, var ualmindelig tankevækkende og jeg håber at alle synspunkterne der kom frem er blevet hørt af vores politikere?Jeg håber, at borgermødet har gjort indtryk. At det måske er helt og aldeles på sin plads at der er så mange borgere der forholder sig kritisk overfor dette projekt. Jeg glæder mig over, at der i dag i Frederiksborg Amtsavis er en udtale fra Venstres Thomas Elong, der lukker op for at politikerne endnu engang skal drøfte og forhåbentlig ændre på den lokalplan, som den ser ud nu.

Jeg venter fortsat i spænding, og ser frem til at mit høringssvar bliver behandlet, at de 88 andre høringssvar bliver behandlet. At det måske erkendes at det ikke er tid til endnu et storcenter i Hillerød. Måske noget helt andet? Et grønt bæredygtigt bysamfund krydret med kultur, boliger, grønne områder og tæt på Hillerøds historiske kerne. Og en placering af et BigBoks center i nærheden af den kommende motorvej med shufflebusser ind til vores autentiske bymidte. Så vi fortsat holder gang i hjulene men gang i dem i forhold til 2020 mål man kunne sætte sig…