Reersø-protest mod skidtordning

Sommerhusejere udtrykker tvivl, om der er reelle udgifter for kommunen til at begrunde forhøjelse.

Jens Lang-Jensen, næstformand, Hesselbjergvej 45, Reersø, skriver:

Med nærværende skrivelse ønsker vi at protestere mod den voldsomme forhøjelse af betalingen for den nye affaldsordning for vore fritidshuse på Hesselbjergvej på Reersø.

Der er for vort vedkommende tale om en stigning på mindst 58 procent for en ydelse, der er reduceret med 50 procent i sommerperioden, hvor vi hovedsageligt har nytte af den, og hvor vi samtidig pålægges en sortering, som åbenbart indebærer en besparelse for kommunen.

Som ejere og brugere af fritidshuse og dermed ejendomsskatteborgere i kommunen føler vi os lige så meget borgere i kommunen som de fastboende, der har fordelen af at kunne øve indflydelse via stemmesedlen.

I Den Grønne Vejviser for kommunen kan vi læse borgmesterens opfordring til borgerne i forbindelse med konsekvenserne af kommunalreformen: "Fungerer den, eller er der steder vi skal justere? Og her vil jeg gerne appellere til borgerne om at komme på banen. Byd ind med ideer og kommentarer. For en kommune er som alle andre virksomheder. Uden tilfredse kunder lukker butikken".

Det kan åbenbart blive fatalt for kommunen

Hvad der menes med den sidste bemærkning, står for os hen i det uvisse, men det kan åbenbart blive fatalt for kommunen med de mange utilfredse sommerhusejere, der rammes af den urimelige "skatte"-forhøjelse, som der reelt er tale om. Vi må udtrykke vor tvivl, om der er reelle udgifter for kommunen til at begrunde forhøjelsen.

Vi vil forbeholde os at anke forholdet til rette instans – Tilsynsrådet? – for at få afklaret, om der i denne sag forvaltes i henhold til kommunalfuldmagten, som vi går ud fra også er gældende efter kommunalreformen.

@Brød.8.Franklin.u-indr.:Indlægget, der er sendt på vegne af bestyrelsen for grundejerforeningen Hesselbjergvej på Reersø, er et åbent brev til Kalundborg Kommunalbestyrelse.