Redningsberedskab igen

Steen Rune (V)

byrådsmedlem i Karlebo, Brønsholmsdalsvej 89, Kokkedal

Finn Pedersen, Kokkedal, m.fl. kommenterer mit indlæg meget forskelligt.

Finn Pedersen holder sig til sagen, mens Ergin Øzer (A) tilsyneladende er ved at løbe tør for argumenter når han begynder at involvere omkostningstab hos de handlende i Holmegårdscentret i debatten.

Det er forkert at Kokkedal ligger i et yderområde når det gælder ambulancekørsel.

Den dækker området helt ned til Rungsted/Vedbæk og hvis den flyttes til Niverød Erhvervspark bliver responstiden for lang. I dag er den placeret i det sydlige Hørsholm og er længe undervejs når den skal til Kokkedal og Nivå især i myldretiden.

Lad os antage at den kunne flyttes til Niverød Erhvervspark, jamen lige nord for erhvervsparken skal også igangsættes et nyt byggeri med 200 boliger. Vil vi så ikke få modstand derfra og fra de borgere på Kongevejen der bor op til erhvervsparken.

Uanset hvor man vil bygge en redningsstation vil den komme til at ligge tæt på boliger.

Brandberedskabet har jeg set at Sammenlægningsudvalget takler på fornuftig vis. Det er jo lidt fjollet at der i Kokkedal Industripark ligger en brandstation (som i øvrigt ikke støjer- jeg bor ret tæt på.) med fuldt beredskab. Og hvis Helsingør brandvæsen kan dække den nordlige del af kommunen, men det forudsætter at der tages hensyn til kvalitet og økonomi.

Hvis der ikke skal være Falckstation på det planlagte areal, hvad skal der så være på området. En anden vognmands/entreprenørforretning – det har man ret til.

Det er fortsat min helt klare opfattelse at en redningsstation i Kokkedal vil være det rigtige for borgerne – hvad er alternativet. Dårlig sikkerheds- og akutbetjening for borgerne i et stort område.