Reddede en gæsling fra krage

Mikkel Efland, 17 år, har fået sig en ny ven, efter at reddede en gæsling fra en krage

Foto: Stig Tolderlund