Rebekka-søstrenes spædbørnshjem 1937

Lokalhistoriker Lisbet Hein kigger på Hørsholm i helikopterperspektiv. Et børnehjem i Hørsholm anno 1937

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein, Museum Nordsjælland i Hørsholm

Den store lyse bygning midt i billedet findes stadig. Den har adressen Sdr. Jagtvej 10 og rummer i dag børneinstitutionen Jægerhuset.

Da dette luftfoto blev taget i 1937, var huset rammen om et børnehjem for helt små børn.

Hjemmet var oprettet i 1919 af Rebekka-søstrene, en kvindeorganisationen med tilknytning til Odd Fellow-logen.

Det var i de første år placeret i villaen ved siden af (Sdr. Jagtvej 8), men i begyndelsen af 1920'erne opførtes den nuværende bygning (nr. 10) specielt til formålet.

De fleste af de mødre, der overlod deres barn til hjemmet, var enlige/ugifte, men der blev også modtaget børn af gifte kvinder, hvis der var sygdom eller akutte problemer i familien.

Hjemmets forstanderinde, frøken Kierulff, udtalte sig i 1929 til en lokal avis. Her fortalte hun om grundprincipperne for optagelsen af de nyfødte: Hjemmet modtog kun et barn, hvis moderen i god tid før fødslen havde søgt om en plads.

Desuden ville man kun have børn af sunde forældre, og endelig ville hjemmet kun hjælpe kvinder første gang, de fik et barn uden for ægteskab.

Moderen skulle bidrage økonomisk, men beløbet var afhængigt af hendes indtægt. Der var i alt plads til 32 børn på hjemmet.

Der blev i hvert tilfælde udpeget en barneplejerske, der fik hovedansvaret for barnet, og som var den, der hentede det, ofte på Fødselsstiftelsen på Rigshospitalet.

Børnene kunne kun blive på hjemmet til de var to år. Herefter blev de som regel bortadopteret, men undertiden var moderen i mellemtiden blevet i stand til selv t forsørge sit barn, og kunne derfor hente det hjem.

Endnu op i 1950'erne var en som regel en ulykkelig ting at blive gravid uden at være gift, og tilværelsen som enlig mor var vanskelig.

Lykkeligvis har samfundet udviklet sig, og i 1969 var tiden løbet fra spædbørnehjemmet. Odd Fellow-logen omdannede institutionen til almindelig vuggestue, men overdrog i 1979 institutionen til Hørsholm Kommune, der siden har drevet den under navnet 'Jægerhuset'.