Ravnsholtskolens leder er fratrådt

Karina Møller har opsagt sin stilling som skoleleder og er fratrådt øjeblikkeligt

Foto: Gitte Schwartz

Ravnsholtskolens leder Karina Møller er i dag fratrådt sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det forlyder, at Karina Møller har søgt nye udfordringer og selv har opsagt sin stilling. Skolens lærere, elever og forældre er i dag blevet orienteret om beslutningen af Karina Møller selv. Engholmskolens skoleinspektør, Vibeke Poulsen, er konstitueret som leder.Ravnsholtskolen befinder sig i en alvorlig økonomisk krise, som betyder, at skolen over de næste fem år skal spare 2,7 mio. kr.Alle skolens forældre er på baggrund af den alvorlige økonomiske situation blevet indkaldt til forældremøde i morgen aften kl. 18.30-20. Mødet, hvor bl.a. økonomidirektør Anne Steffensen fra Allerød Kommune deltager, vil stadig blive afholdt.