Rapport: Politiske skandaler kan undgås med klare regler

En Christiania-nødløgn og en ulovlig afvisning af statsløses ansøgning om indfødsret kunne måske være undgået.