Rapport fra EU kritiserer Danmark for partistøtte

Rapport fra EU-Kommissionen peger på problemer med it-system i retsvæsnet og manglende regler i Folketinget.

EU-Kommissionen påpeger i retsstatsrapport onsdag, at Danmark halter efter i forhold til at følge henstillinger om regler for partistøtte og medlemmer af Folketinget.
EU-Kommissionen påpeger i retsstatsrapport onsdag, at Danmark halter efter i forhold til at følge henstillinger om regler for partistøtte og medlemmer af Folketinget.

En tilstandsrapport fra EU-Kommissionen om retsstaten i Danmark oplister en række emner, hvor det går glimrende.

Men der er også et par løftede pegefingre i landerapporten, der er den første af sin art. De retter sig mod henstillinger om partistøtte og tilsyn med medlemmer af Folketinget.

– Danmarks meritter i forhold til at implementere internationale henstillinger i nyere tid, særligt om politisk partifinansiering og tilsyn med parlamentsmedlemmer, har været begrænsede, hedder det i et resumé.

Europarådet, der ikke har noget med EU at gøre, har udsendt rapporter, hvor Danmark kritiseres for ikke at efterleve de henstillinger, man over en årrække har sendt til den danske regering.

Ifølge rapporter fra Europarådets antikorruptionsenhed (Greco) kan danske politikere potentielt slippe af sted med korrupte aktiviteter, som deres kolleger i andre medlemslande ikke kan.

Det skyldes, at man i Danmark ikke har et bolværk i form af love mod korruption.

Samtidig har Greco sagt, at det bør være ulovligt for politikere at modtage anonyme betalinger. Der er aktuelt en grænse på 20.000 kroner.

Retssystemet i Danmark vurderes i EU-Kommissionens rapport at være effektivt trods en "lille øgning i procestiden de seneste år".

Der peges specifikt på det digitale retssystem, der er indført de seneste år. Det har ført til betydelig frustration hos danske advokater.

EU-Kommissionen har onsdag udsendt rapporter for samtlige EU-lande.

Rapporter for Ungarn og Polen skiller sig ud. I relation til de to EU-lande har EU-Kommissionen "alvorlige bekymringer".

Der føres i øjeblikket EU-processer om retsstatsprincipperne, artikel 7-procedurer, imod både Polen og Ungarn.

Det er første gang i EU's historie, at man har aktiveret denne artikel i traktaten.