Radio- og tv-nævn: DR levede op til forpligtelser i 2016

DR's generaldirektør glædes over roser fra Radio- og tv-nævnet op til kommende forhandlinger om medieforlig.