Radikale støtter EU’s asylforslag: Vi må dele ansvaret

EU er kommet med det konkrete løsningsforslag på asylkrisen, alle har efterspurgt, mener R.