Råd: Trængte lokalarkiver betyder meget for lokalområders dna

Arkivet leverer en vigtig del af historiefortællingen – både i lokalsamfundet og når nye folk skal lokkes til.

I de fire år frem til og med 2019 havde lokalarkiverne cirka 150.000 gæster om året på læsesalene. I 2020 faldt tallet til omkring 76.000, hvilket dog formentlig kan tilskrives corona. (Arkivfoto.)