Protest mod tvungen separatkloakering på privat grund

Af Anne-Marie og Jens

Gammeltoft, Smedievej 121,

Hillerød

Cirka 3.200 grundejere er som bekendt udpeget af et lille flertal i Hillerød Byråd til – for egen regning – at separatkloakere. Dette vil påføre de udpegede grundejere en udgift på fra kr. 40.000,- og opad til kr.? Ud over udgiften skal man også påregne noget genetablering af indkørsel, have og lignende.

Vi er en del, der synes, at denne beslutning fra maj 2014 forskelsbehandler de udpegede grundejere i forhold til resten af Hillerød. Vi skal nu betale, og hvis det har nogen væsentlig betydning, vil det komme hele Hillerød til gode. Der er dog ikke lavet nogle beregninger på, hvor meget separatkloakeringen på de private grunde vil gavne.

Vil du deltage med din underskrift mod denne uretfærdighed, kan du gå på nettet på dette link: http: //www.skrivunder.net/vi_protesterer_mod_separatkloakering_pa_privat_grund_i_hillerod

Husk: Da denne underskrift indsamling er lavet for, at et nyt flertal vil revurdere deres beslutning, kan alle stemmeberettigede i husstanden skrive under.

Vælger du at underskrive her, skal du huske at bekræfte din underskrift via en mail, du vil modtage lige efter du har underskrevet.