Projektet ingen tænker på – sikring af græsning langs åerne

Projektet ingen tænker på - sikring af græsning langs åerne

Projektet ingen tænker på - sikring af græsning langs åerne

Det er min oplevelse, at kommunernes incitament som vandløbsmyndighed til at undersøge, om åernes kapacitet passer med byudviklingen er ringe. I stedet gives dispensationer, som er åbenbart uhensigtsmæssige i forhold til biodiversiteten – men klart, udvidelse af åerne, koster jo også penge, skriver Hatla Johnsen. Foto: Lars Skov