Professor: Københavns Kommune har en god sag

Professor i offentlig ret er ikke enig i landsrettens dom i den såkaldte Farvergade-sag.