Professor: Flygtninge er en gave til konkurrencestaten

Der er "naturlig selektion" i de flygtninge, der når Europa. De kan blive en stor gevinst, mener professor.

Flygtningeantallet kan ses som en gave til konkurrencestaten og vores behov for nyt blod til et samfund, hvor der bliver færre i den arbejdsdygtige alder til at forsørge et større antal ældre.

Det mener Ove Kaj Pedersen, professor, forfatter og ophavsmanden til begrebet konkurrencestaten i kraft af hans bog af samme navn. Det siger han i et længere interview med Ugebrevet A4.

– Det er en gevinst at kunne få arbejdskraft ad frivillighedens vej, når vi ud fra den demografiske udvikling ved, at vi kommer til at mangle arbejdskraft inden for en række år, siger Ove Kaj Pedersen til Ugebrevet A4.

– Vi har jo fået færre børn, end det er nødvendigt for at reproducere os selv. Min egen generation har i gennemsnit fået 1,6 børn, hvor tallet skulle have været 2,3, påpeger den 68-årige professor.

– Ud fra den tankegang er flygtningestrømmen til Europa ren ønsketænkning, for underskuddet i befolkningsudviklingen er et generelt vesteuropæisk problem.

Det gør det endnu mere oplagt at hilse flygtningene velkommen, fordi de typisk er unge og mænd, mener Ove Kaj Pedersen.

– Der er en naturlig selektion i flygtningestrømmen. Det er de unge, der flygter. Og i de ulykkelige tilfælde, hvor de støder på forhindringer undervejs, er det mænd, der overlever, fordi de har kræfterne.

– Så vi har hovedsageligt at gøre med unge mænd, der er forholdsvis lette at efter- og videreuddanne. Det er svært at tale om mennesker ud fra en sådan cost-benefit-analyse, men det er sådan, det er, siger han til Ugebrevet A4.