Professor: Flugten fra Udkantsdanmark er ikke stoppet

Folk flytter stadig fra landdistrikterne længst væk fra de store byer. Det gælder ikke mindst de studerende.

Det er en helt forkert udlægning af nye tal fra Danmarks Statistik at hævde, at danskerne har standset vandringen fra yderområderne til de store byer.

Sådan lyder det fra professor Anne-Mette Hjalager fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet.

– Det, der sker, er, at folk flytter til omegnskommunerne. Når man nævner tilflytning til Odder, er det jo en forstad til Aarhus – men folk flytter ikke til Nørre Vorupør, siger hun til Ritzau.

Ifølge fremtidsforsker Jesper Bo Jensen viser en ny opgørelse, at landets to største kommuner, København og Aarhus, vokser en anelse på grund af udenlandsk indvandring, og fordi der bliver født flere i byerne, end der dør.

Til gengæld vokser de ikke længere, fordi der netto flytter danskere til byerne fra andre dele af landet, siger han til Finans, Jyllands-Postens erhvervsmedie.

– København og Aarhus frastøder nu lige så mange familier, som de tiltrækker unge, der skal studere. Flyttemønstrene har ændret sig, og det store træk til storbyerne er forbi, siger Jesper Bo Jensen, der forsker i flyttemønstre og boligforhold.

Den ny tendens begyndte at slå igennem i 2014. Sidste år flyttede der ifølge tal fra Danmarks Statistik netto 764 danskere til København og 448 til Aarhus. Det er det laveste niveau siden finanskrisens udbrud i 2008.

– Aarhus vil i år ende med at have en nettofraflytning, mens nettotilflytningen til København vil være lige omkring nul. Byerne vokser på grund af fødsler og udlændinge. Det er ikke danskere fra Udkantsdanmark, der flytter til dem, siger Jesper Bo Jensen.

Men den udlægning imødegås kraftigt af professor Anne-Mette Hjalager. Det handler i høj grad om, hvordan man definerer storbyerne, mener hun.

– Vi skal se på dem som arbejdskraftoplande eller byregioner, hvor der selvfølgelig sker nogle omstruktureringer på tværs af kommunegrænserne.

Anne-Mette Hjalager er helt uenig, når Jesper Bo Jensen siger, at folk ikke mere flytter fra Udkantsdanmark til byerne.

– Det er jo netop det, de unge gør for at få en uddannelse – tæller de ikke med? Det er stadig sådan, at folk flytter væk fra landdistrikterne, der er længst væk fra de store byer, siger hun.