Privatskoler vokser med 25 procent

Rudersdal Kommunes privatskoler har oplevet en øget interesse de seneste år

Foto: Anders Bruhn Kristensen