Priserne stiger en lille smule: Deflationen er forbi

Forbrugerprisindekset steg i februar 0,2 procent sammenholdt med samme måned sidste år.