Svar om vejbelysningen

Kære Villy Schou Jensen. Jeg takker for din og andres opmærksomhed på de fejl, der har været på vejbelysningen i Skovlunde i sidste uge.

Sussi Kjær Andresen, Belysningschef i Ballerup Kommune

Vi var opmærksomme på problemet og havde fået fejlene udbedret inden weekenden. Vi arbejder løbende på at forbedre samarbejdet med SEAS-NVE, som har servicekontrakten med kommunen, så belysningen bliver mere stabil.

I Skovlunde bunder flere af udfordringerne dog i, at vi for nylig har kabellagt vejbelysningen. Nogle steder driller det, hvilket er forventeligt ved så stor en ændring. Jeg håber, at du kan være lidt tålmodige med os, indtil fejlene er fundet og udbedret.

Jeg kan forstå, at du føler, at kommunen chikanerer borgerne. Jeg kan forsikre dig om, at det ikke forholder sig sådan. Vi gør, hvad vi kan for at få tingene til at fungere, så der kan komme mere stabilt lys over landskabet.

Til sidst vil jeg nævne, at fejl på belysningen altid kan indmeldes via vores app Ballerup Borgertip eller direkte til lysvagten på telefon: 70 29 29 29. Du kan læse mere på vores hjemmeside www.ballerup.dk/vejbelysning (kig under ”Fejlmeld belysning”). Her kan du også læse om tidshorisonter for udbedring af fejl.