Politisk flertal stiller helikopter og skib til rådighed for Nato

Danmark stiller skibsbidrag, en helikopter, en skibsplatform samt cirka 180 personer til rådighed for Nato.

Et flertal i Folketinget stemmer for, at danske militære bidrag stilles til rådighed for forsvarsalliancen Nato i Middelhavet.

Blå blok samt Socialdemokratiet, De Radikale og SF stemte for forslaget.

Indledningsvis vil det danske bidrag bestå af et skibsbidrag, en helikopter, en skibsplatform, en kommandostab samt en indsatsenhed på cirka 180 personer.

Danmark stiller bidraget til rådighed, hvis Nato anmoder om det.

– Ved at kunne bidrage til Operation Sea Guardian er Danmark med til at sikre, at trusler fra Middelhavsområdet ikke spreder sig til resten af Europa og til Danmark, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en pressemeddelelse.

Operation Sea Guardian erstattede i oktober 2016 Natos hidtidige antiterroroperation i Middelhavet, som Danmark har bidraget militært til.

Operation Sea Guardian udfører foreløbig de samme opgaver i Middelhavet, som gjorde sig gældende for den tidligere operation.

Det handler eksempelvis om bekæmpelse af maritim terror i Middelhavet gennem overvågning og boarding af skibe.

Desuden udfører Nato opbygning og vedligeholdelse af trusselsbilledet i Middelhavet og træner maritime specialoperationsstyrker i regionen.

Truslerne i middelhavsområdet er i dag mangeartede og udvikler sig hurtigt ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

– Vores svar skal derfor være fleksibelt og tilpasses den konkrete trussel – her tænker jeg særligt truslen fra terrorisme, siger han i pressemeddelelsen.

Hvis Danmark ønsker det, kan operationsområdet udvides. Det kan ske, hvis det besluttes af Det Nordatlantiske Råd, der er det øverste politiske organ i forsvarsalliancen.

I så fald vil Udenrigspolitisk Nævn eller om nødvendigt Folketinget blive inddraget ifølge udenrigsministeren.

Den tidligere operation blev iværksat efter terrorangrebet mod USA 11. september 2011. Danmark har bidraget militært i form af eksempelvis støtteskibene Absalon og Esbern Snare.