Politisk enighed: Vi ønsker bredt budgetforlig

Foto: Mille Holst

Vordingborgs borgmester, Knud Larsen (V), har taget hul på efterårets budgetforhandlinger og lægger op til en uændret skatteprocent, hensætning af midler til de kommende år, hvilket forbedrer kommunens likviditet, og han lægger op til et bredt forlig. Noget tyder på, at det vil lykkes for ham. I al fald er Mikael Smed (S) også optimistisk.

– Vi vil rigtig gerne være med til at forhandle og drøfte, især hvis vi kan få en grøn profil og en social profil, siger han.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kommer bump på vejen.

Vordingborg Kommune får i 2016 et ekstraordinært tilskud fra staten på 43,8 millioner kroner, hvilket samlet set giver kommunen et overskud næste år på 17 millioner kroner. Uden tilskuddet ville Vordingborg Kommune havne på et underskud på 26,8 millioner kroner. 

– Vi får flere penge fra staten, fordi vi ikke hører til dem, der tjener mest, men vi skal ranke ryggen, mener borgmesteren.

– Jeg er stolt af, at vi har en drift i balance, siger han. 

Helt så rosenrødt ser socialdemokraterne ikke på tallene.

– Vordingborg Kommune har et budget i balance, fordi vi løbende de senere år har skåret ned, bemærker Mikael Smed, der er bekymret for den dårligere service, det har givet. Dermed er dog ikke sagt, at socialdemokraterne ikke vil bakke op om borgmesterens forslag om at hensætte pengene på likviditetsbudgettet, så kommunens kassebeholdning kan komme et stykke over de 100 millioner kroner.

– Det er fornuftigt at styrke likviditeten, men det kan også være fornuftigt at bruge dem på enkelte investeringer, mener Mikael Smed.

 

Budgetforhandlingerne indledes i indeværende uge. Førstebehandling af budgettet forventes gennemført 17. september, og 2. oktober skulle de sidste forhandlinger gerne falde på plads.