Politinæsen afgør hvem der tjekkes ved grænsen

I perioder med stor belastning har politiet besluttet, at der er stikprøvevis kontrol ved grænsen.