Politikredsen er klar til Egon

Ingen steder i Nordsjælland forventer myndighederne en vindstyrke eller vandstand, der på nogen måder kan sammenlignes med det, som alle var vidner til i december 2013, fortæller Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Generfoto af Nordsjællands Politis bygning I Østergade, Hillerød.
  231111 Foto: Allan Nørregaard
Generfoto af Nordsjællands Politis bygning I Østergade, Hillerød. 231111 Foto: Allan Nørregaard

Myndigheder er i løbende kontakt omkring situationen og fra lørdag eftermiddag vil der være samlet repræsentanter fra disse på Politigården i Helsingør, hvor man vil være klar til at koordinere og håndtere de udfordringer der måtte komme.

Politiet opfordrer borgerne til at tænke sig om og i øvrigt hjælpe hinanden, hvor der måtte være behov for det.Nordsjællands Politi og øvrige myndigheder vil løbende orientere om situationen via politi.dk/Nordsjællands Politi, Twitter, Facebook og øvrige myndigheders hjemmesider.

Derudover opfordrer vi til at søge informationer via medierne.

Den lokale beredskabsstab

Den lokale beredskabsstab består af repræsentanter fra kommunernes beredskaber, hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen og politiet. Derudover kan indkaldes andre myndigheder afhængig af opgaven. Det er politiet, der har den koordinerende rolle. Den lokale beredskabsstab nedsættes efter behov i forskellige situationer, som voldsomt vejr, store ulykker eller andre tilfælde, hvor der er behov for en koordinering myndighederne imellem.