Politikerne prioriterer ikke naturen

Debat

I dag viser meningsmålinger, at ca 40 procent af befolkningen prioriterer natur, miljø og klima stadig højere i samfundsdebatten. Den grønne omstilling er på sigt vigtigere end noget andet af hensyn til kommende generationer. Det må politikere forholde sig til.

Optagetheden af naturen gælder utvivlsomt også i Odsherred, både hos borgerne og de turister, der har afgørende betydning for kommunens eksistens. Desværre må man konstatere, at Odsherreds politikere savner sans for grønne prioriteringer og mere er optaget af sorte lokalplaner og naturfjendtlige tiltag. Det har senest vist sig med gylleanlægget ved Vig og det planlagte rensningsanlæg ved Fårevejle, der skal behandle affaldsatoffer fra nabokommunen, og hvor spildevandet tilmed skal føres ud i Sejerøbugten, som er et Natura 2000 farvand, der ikke må forurenes yderligere.

Det samme viser sig i den kommunale planlægning i Trundholm Mose eller terrænet ved Getsø, hvor naturhensyn må vige for politisk smålighed.

Odsherred Kommune har ingen prioriterede planer for hensynet til naturen. Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling løber gentagne gange panden mod en politisk mur af uvilje. Og hvor vil Geopark-kommunen pege på, at en ny national naturpark skal ligge blandt de 15, som man på Christiansborg vil oprette?

Hvor er visionerne for fremtiden hos kommunalbestyrelsens sorte flertal, når det gælder klima, miljø og natur? Man ved som amen i kirken, at havvandsstigninger, regnmængder og stormfloder de næste årtier vil ramme Odsherred meget mærkbart, men man er øjensynlig ligeglad med fremtiden.

Det er kommunens fastboende borgere og fritidsfolk til gengæld ikke. Og om et år skal borgerne vælge ny kommunalbestyrelse, der vil se fremtiden i øjnene og påtage sig et ansvar.

Kurt Sørensen

Algade 32

Nykøbing