Politikere stod i kø for at blive giftefogeder

Årets første møde i kommunalbestyrelsen bød på yderligere en række udpegninger af medlemmer til bestyrelser, råd, nævn. Og så stillede giftefogederne sig i kø for at smede ægtefolk sammen på Stevns.